PŮLROČNÍ

Výcvik v koučování Grow2Coach (víkendy 2023/24)

2015

od roku

125+

účastníků

11.

běh

21. 10. 2023

ZÁHÁJENÍ  DALŠÍHO BĚHU

 


PRŮVODCI VÝCVIKEM

Petr Růžička

Jsem člen EMCC, akreditovaný psychoterapeut, rodinný terapeut a supervizor.

Díky své koučovací, psychoterapeutické a pedagogické praxi nabízím komplexní přístup k otázkám rozvoje osobnosti, zvládání pracovních i životních úkolů a dosahování cílů. Pomáhám měnit Vaši realitu a naplnit Vaše životní sny.

Dana Kodešová

Jsem akreditovanou koučkou a mentorkou
na úrovni EIA Practitioner (EMCC) , věnuji se také supervizi koučů, mentorů a lektorů a podporuji
je při jejich osobním rozvoji.

V rámci své praxe se věnuji také  vzdělávání
a tréninku odborných pracovníků, manažerů
a lektorů.

pROGRAM VÝCVIKU

KOMPLEXNÍ VÝCVIK KOUČOVÁNÍ NA ÚROVNI FOUNDATION/PRACTITIONER PODLE AKREDITAČNÍHO A KOMPETENČNÍHO RÁMCE EVROPSKÉ RADY PRO MENTORING A KOUČOVÁNÍ (EMCC).
TEORETICKÁ VÝCHODISKA VÝCVIKU
 • GESTALT KOUČOVÁNÍ
 • SYSTEMICKÝ PŘÍSTUPU A KONSTELACE
 • PCA (PERSON CENTRED APPROACH)
 • TRANSAKČNÍ ANALÝZA

Výcvik, vedeme zážitkovou formou a je koncipován tak, aby absolventi výcviku byli schopni začít pracovat jako koučové či využívat koučovací přístup k rozvoji lidí, při práci manažera nebo v jiných oblastech práce s lidmi. Ve výcviku se naučíte základním dovednostem kouče. Všechno, co se naučíte si hned vyzkoušíte v praxi s kolegy.

Kompetence, které budete rozvíjet

 • Budete rozvíjet sebeporozumění, které je nezbytnou součástí práce každého kouče.

 • Zažijete koučování s profesionálním koučem.

 • Seznámíte se s etickým kodexem EMCC.

 • Povedeme vás k uvědomění, že cesta kouče a jeho rozvoje je celoživotní rozvojový proces.

 • Naučíte se jak uzavřít kontrakty s klientem.

 • Budete umět popsat přínosy koučování a vlastní koučovací proces.

 • Naučíte se jak vytvořit potřebnou hloubku důvěry, aby bylo koučování efektivní.

 • Naučíte se technikám aktivního naslouchání.

 • Naučíte se principy pokládání koučovacích otázek.

 • Naučíte se poskytovat vhodným způsobem zpětnou vazbu.

 • Naučíte se jak napomáhat klientovi, aby si vytvořil a identifikoval svou vlastní cestu k dosažení cílů.

 • Naučíme vás jak rozvíjet schopnost reflektovat svou koučovací praxi, Povedeme vás k tomu, že přemýšlení o kvalitě své práce se stane nedílnou součástí vaší koučovací praxe.

 • Získáte zkušenost se supervizí koučů.

Využívání modelů a technik

 • Naučíte se využívat několik zavedených technik a nástrojů z Gestalt přístupu, systemického přístupu, PCA a transakční analýzy, které podporují klienta na cestě za stanoveným cílem a výsledky.

 • Naučíte se používat model GROW jako kompas při koučovacím rozhovoru,

,

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Výcvik realizujeme ve spolupráci se společností FBE Praha s.r.o.
Je rozvržen do 6 měsíců v celkovém rozsahu 153 hodin
 • 80 hodin prezenčně (5 x dvoudenní soustředění)
 • 73 hodin individuálního nácviku koučování, supervize, reflexe vlastních zkušeností a samostudia.
 • Každý účastník absolvuje 1 hodinu koučování s profesionálním koučem a 1 hodinu se supervizorem.
 • Pracovat budeme ve skupině maximálně 16 účastníků
Výcvik je akreditovaný MŠMT

Termíny skupinového setkání v roce 2023/24, vždy 9:00 - 17:30

21. - 22. 10. 2023

9. - 10. 12. 2023

20. - 21. 1. 2024

24. - 25. 2 . 2024

6. - 7. 4. 2024

Výcvik pořádáme ve spolupráci s FBE Praha, s.r.o.

Závěrečné evaluace

Kurz je zakončený závěrečným ověřením získaných znalostí a dovedností. Úspěšný absolvent získá Certifikát.

 • 20 hodin koučování

 • 2 nahrávky z koučování

 • Závěreční práce v rozsahu 2000 slov


Registrace

Chci se Přihlásit

Jsem samoplátce

29 500 Kč

 • Kurz se koná v Praze v dosahu MHD
 • Získané dovednosti jsou kompatibilní s EMCC akreditačním rámcem pro kouče
 • Po dohodě lze uhradit ve 2 - 4 splátkách.
 • ZAHÁJENÍ 21. - 22. 10. 2023
Registrace
Výcvik mi platí organizace

39 000 Kč + DPH

 • Kurz se koná v Praze v dosahu MHD

 • Získané dovednosti jsou kompatibilní s EMCC akreditačním rámcem pro kouče
 • ZAHÁJENÍ 21. - 22. 10. 2023
REGISTRACE
Přijďte se námi seznámit

Nezávazně

online  21.9.2023

18:00 - 19:30

Váháte a nevíte zda je pro vás náš výcvik ten pravý? Pojďte se s námi potkat online 

REGISTRACE