naše služby

Koučovací výcviky

Supervize koučů

CPD - další vzdělávání koučů

koučink a mentoring

 


služby grow2coach

co můžete získat

VÝCVIKY KOUČOVÁNÍ

Výcvik vedeme zážitkovou formou
a je koncipován tak, aby absolventi výcviku byli schopni začít pracovat jako koučové či využívat koučovací přístup k rozvoji lidí, při práci manažera nebo v jiných oblastech práce s lidmi. Ve výcviku se naučíte základním dovednostem kouče. Všechno, co se naučíte si hned vyzkoušíte v praxi s kolegy.

Můžete si vybrat mezi výcvikem, který probíhá v pracovních dnech a nebo víkendovým výcvikem.


SUPERVIZE KOUČŮ

Kouč má příležitost nahlédnout své silné stránky a místa pro další rozvoj, učení se. Zaměřuji se na vědomou práci. Nástrojem rozvoje a učení je reflexe, kterou dělá kouč na základě osvícení jednotlivých střípků mozaiky během supervize.

Supervize vytváří bezpečný prostor pro reflexivní dialog kouče s praktikujícím supervizorem, podporující supervidovanou praxi, rozvoj a well-being.


CPD - PROGRAMY PRO KOUČE

Kontinuální profesní rozvoj (CPD) je proces učení, který je pro kouče, mentory, týmové kouče, vedoucí programů a supervizory nezbytný k udržení standardů a zlepšení jejich praxe v průběhu času. Zahrnuje trvalý závazek rozvíjet znalosti a svou odbornosti, udržovat krok s vyvíjejícími se osvědčenými postupy a podporovat profesní a osobní růst. Učení se má transformační charakter, uvolňuje potenciál, zvyšuje kapacitu a schopnosti a podporuje zralost všech pomáhajících profesionálů.  Definice EMCC


o nás

JSME ZKUŠENÍ KOUČOVÉ.

VŠECHNO, CO JSME SE NAUČILI PŘEDÁVÁME DÁL V NAŠICH VÝCVICÍCH.

Podporujeme kouče také formou supervize.  

Bc. Dana Kodešová

Jsem akreditovanou koučkou a mentorkou
na úrovni EIA Practitioner (EMCC). Věnuji se  supervizi koučů, mentorů a lektorů a podporuji
je při jejich osobním rozvoji.

V rámci své praxe se věnuji vzdělávání
a tréninku odborných pracovníků, manažerů
a lektorů.

Absolvovala jsem studium pedagogiky a andragogiky a dvousemestrální program CŽV na katedře psychologie FFUK

Výcviky

  • Akreditovaný koučovací výcvik Academy of Coaching Excellence v Coaching Systems,

  • Certifikovaný výcvik systemického koučování a konstelací pro firmy s Johnem Whittingtonem,

  • Výcvik PCA - Rogerovská psychoterapie na Vysoké škole aplikované psychologie s Vendulou Junkovou

  • Výcvik Supervize koučů v The International Centre for Business Coaching Sandry Wilson (UK). 

Podporuji a rozvíjím neziskovou organizaci
EMCC Czechia & Slovakia, která sdružuje kouče, mentory a supervizory, na pozici výkonné ředitelky EMCC CZ&SK.

Mgr. Petr Růžička

Jsem člen EMCC, akreditovaný psychoterapeut, rodinný terapeut a supervizor.

Od roku 1999 mám za sebou více než 4000 hodin koučování, převážně individuálního, ale též koučování týmů.

Od roku 1993 mám za sebou cca 30 tisíc hodin terapie, individuální, párové, rodinné i skupinové.

Díky své koučovací, psychoterapeutické a pedagogické praxi nabízím komplexní přístup k otázkám rozvoje osobnosti, zvládání pracovních i životních úkolů a dosahování cílů. Pomáhám měnit Vaši realitu a naplnit Vaše životní sny.

Absolvoval jsem psychologii na FF UK Praha, tamtéž 6 semestrů Estetiky a divadelní vědy a Státní konzervatoř v Praze. 

Výcviky

  • Specifický výcvik v systemickém koučování (100 hodin)

  • Person Centered Approach (782 hodin)

  • supervizní výcvik PCA (381 hodin)

  • Gestalt přístup (770 hodin)

  • Systemická rodinná terapie psychosomatických poruch (500 hodin)