kontaktní adresa

 Studio Magic, Korunní 14, 120 00 Praha 2

+ 420 777 953 489

grow2coach2@gmail.com 

Výcviky se konají ve workshoperii v Butovicích

Butovická 233/20,
Praha 5 

+ 420 777 953 489

grow2coach2@gmail.com 

9 - 17:30