CO ŘÍKAJÍ O VÝCVIKU JEHO ABSOLVENTI

 

Monika Kirmanová

Celý výcvik se mi velice líbil. Byla jsem uchvácena, jakým způsobem a stylem byl podaný. Cítila jsem se ve skupině velice příjemně a v bezpečí. Zažila jsem spoustu aha momentů. Zjistila jsem o sobě, na čem mám ještě pracovat, jaké téma mám ještě nedoladěné.

Před výcvikem jsem v případech, když něco nebylo podle mých představ, byla víc zaměřená na to, že to nefunguje a co s tím bylo až velmi vzdálené. Dnes? Když něco není podle mých představ, vím, že je třeba zaměřit pozornost na řešení.

Jakub-Marek Štěpán

Výcvik koučů se mi moc líbil a určitě bych ho doporučil každému, kdo se zajímá buďto o koučink nebo pracuje v úzkém kontaktu s ostatními lidmi. Pro lidi ve vedoucím pozicích může tento kurz být ještě přínosnější. Díky kurzu jsem opravdu pochopil, co to koučink je a díky velkému zaměření na praxi jsem se mohl naučit koučovské řemeslo. Kurz mi opravdu poskytl naprosto pevný základ pro to stát se koučem. Musím taky vyzdvihnout průvodce kurzu, který přistupuje ke každému individuálně a nesnaží se vytvořit desítky stejných koučů, ale respektuje a podporuje rozdílnosti mezi jednotlivými účastníky, aby si každý našel styl, jaký mu vyhovuje. Díky moc, tento kurz změnil můj pohled na práci s lidmi.

Dominika Gregorová 

Kurz koučování s Mgr. Petrem Růžičkou byla nejlepší investice v mém dosavadním životě. Tato metoda mě naučila přemýšlet o věcech jinak. Věří, že každý má v sobě skrytý potenciál a klíčem pro jeho odemknutí je vždy on sám.  Petr byl skvělým, milým a podporujícím mentorem, vysvětloval nám všechno tak zajímavým způsobem, že člověk „hltal“ každé jeho slovo. Chtěla bych mu tímto velmi poděkovat za tuhle jedinečnou příležitost a zároveň bych chtěla poděkovat i ostatním členům kurzu za motivující a podporující atmosféru, ve které se člověk nebál být sám sebou.

Tereza Trefilová

Díky koučovacímu výcviku jsem se dozvěděla, co je a není koučování. Jaké modely a techniky se při koučování můžou použít, a hlavně jsem získala osobní zkušenost, jak v roli kouče, tak i v roli koučované. Na vlastní kůži jsem zjistila, v čem všem je koučování přínosné. Každý modul výcvik mi vždy přinesl něco nového – novou informaci, zkušenost, inspiraci, nad kterou jsem se poté zamýšlela a někdy se i snažím uplatňovat v běžném životě. Za velmi přínosné považuji přístup, který nás vedl k  uvědomění, že každý jsme jedinečný a každý vnímáme svět ze svého úhlu.

MUDr. Helena Trtková Říhová

Co je pro mě nejdůležitější, je fakt, že mě náš výcvik nejvíce naplnil a rozvinul v oblasti mezilidské komunikace. Z direktivní "řešitelky"  jsem se posunula k osobě, která umí být i nedirektivní. Posunula jsem se i ve svém profesním životě. Zlepšila jsem se v komunikaci se svými pacienty.  Musím říci, že empatická a vřelá jsem byla vždy. Ale nyní vidím posun v motivaci ke spolupráci pacientů.  Netlačím na ně, nabízím spolupráci. Vždy jsem měla snahu o spolupráci v rovině dospělý s dospělým, dnes jsem se však posunula o krok dále.

Marcela Štorcová

Posun jako kouč jsem udělala obrovský, protože před kurzem jsem matně tušila, co to je koučování a na konci kurzu mám kompletní informace o koučování od jeho počátků až do současnosti, a dokonce jsem si to mohla vyzkoušet a zavádím to do své praxe. Takže když použiji koučovací škálu, před kurzem jsem byla na nule a nyní jsem na svém cíli, tedy na desítce. S tím, že nula bylo – jen tuším, co to koučování je a desítka – cíl, dozvědět se informace o koučování a začít ho začleňovat do mé praxe.