Koučink s danou

Členka EMCC, akreditovaná koučka - EIA Senior Practitioner

 • 25+ let praxe ve vzdělávání a rozvoji dospělých

 • 12+ let praxe jako koučka

 • certifikovaná supervizorka - 2 roky praxe v supervizi koučů

 • certifikovaná Practitoner Lumina Spark a Lumina Emotion 

 • Lektorka výcviku koučů Grow2Coach

 • Průvodkyně koučů při individuální akreditaci EMCC

pROČ Se rozhodnout pro KOUČINK? 

O mně

Koučováním a mentoringem se zabývám od roku 2008.  Moje cesta nebyla jednoduchá, bylo na ní mnoho slepých odboček, vzletů i pádů. Sebepoznání a sebeporozumění a upřímná sebereflexe mě dovedli tam, kde jsem dnes a cítím se v tom dobře. 

Až po padesátce jsem přišla na to, že jsem ADD/ADHD. Byla to obrovská úleva. 

Vím jaké to je, když Vám mozek jede na 250% a myšlenky letí jako splašené koně. 

Vím jak je těžké dokázat se soustředit na jednu věc a zároveň jaké to je být ve flow, kdy se od práce nelze odpoutat od toho co zrovna děláte.

Naučila jsem se být přítomná tady a teď a to zejména při koučování a práci s klienty.

Proto věřím, že to jde.  

Mými životní hodnotami jsou laskavost, svoboda a osobní rozvoj.  

Co můžete získat?

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké nevyužité zdroje máte ve svém životě? Věřím, že každý z nás, včetně Vás, kdo právě čtete tyto řádky, má v sobě skrytý potenciál pro změnu a růst. Ať už se jedná o osobní či pracovní život, společně můžeme najít cestu k vašemu rozvoji. 

Moje koučovací služby nejsou jen běžné rozhovory. S klienty vedeme  hluboké dialogy, ve kterých objevujeme vnitřní zdroje a zvědomujeme je, posílujeme je. Společně pracuejeme na tom, abyste se lépe poznali, reflektovali své myšlenky a vzorce chování, a podnikli konkrétní kroky ke změně.

Představte si, že už jen tím, že začnete přemýšlet jinak, se vám otevřou nové možnosti. Začněte objevovat, jak můžete efektivněji fungovat v každodenním životě, ať už v práci nebo v soukromí, třeba i přes nějaký handicap, který máte.

Přidejte se ke mně na cestu sebepoznání a růstu, a zjistěte, co vše je ve vás skryto. Společně můžeme dosáhnout vašich cílů a změnit váš život k lepšímu.

Hledáte způsob, jak se posunout v pracovním i osobním životě?

Věřím v jedinečnost každého z nás a tuto víru přenáším do své práce.

Neradím. Nehodnotím. Inspiruji.  Můj přístup je inspirovat vás, abyste objevili svůj skrytý potenciál a našli cestu k osobnímu růstu.

Zaměřuji na vytvoření bezpečného prostředí, kde se budete cítit svobodně a uvolněně.

Naslouchám a  kladu otázky a někdy vás jemně provokuji, abychom společně dosáhli co nejlepších výsledků.

Podporuji a dávám zpětnou vazbu, pokud o ni budete mít zájem.

Věřím v to, že máte vše potřebné k tomu, abyste našli své vlastní odpovědi. 

Neradím. Nabízím své zkušenosti a poznatky, které můžete využít podle svého uvážení.

Úspěch v koučování a váš pokrok jsou ve vašich rukou. Rozhodnutí, jak a kdy jednat, je jen na vás.

Přidejte se ke mně a objevte nové možnosti pro svůj růst a rozvoj.

V čem může být koučink užitečný?

 • Nabídne vám nový pohled na život a pomůže objevit nová řešení.

 • Budete mít partnera, který se zaujímá pouze o vaše potřeby. Společně budeme vést konstruktivní rozhovory zaměřené na vás, vaši situaci a váš růst.

 • Společně prozkoumáme neprobádané oblasti ve vašich situacích a problémech, abyste je lépe porozuměli a řešili.

 • Vytvoříte si jasný plán akcí, který vás povede k dosažení vašich cílů a přání.

Nejběžnější témata, která se řeší

Pracovní oblast

 • Pracovní role: Pomoc s výzvami a zlepšením výkonu v práci.

 • Správa energie: Jak správně hospodařit s energií pro maximální efektivitu.

 • Komunikace: Strategie pro lepší komunikaci v pracovním prostředí.

 • Osobní podnikání: Tipy a jasné kroky pro začátek podnikání.

 • Dohody a spolupráce: Techniky pro vyjednávání a řešení konfliktů.

 • Manažerská role: Adaptace a excelence v nové manažerské pozici.

Osobní oblast

 • Sebepoznání a porozumění s využitím dotazníku LUMINA SPARK a LUMINA EMOTION

 • Hledání směru: Pomoc s cestou k naplnění svých skutečných cílů a přání.


Lumina Learning

Nástroje Lumina Learning

Jsem akreditovaná koučka Lumina Spark, Lumina Emotion a Lumina Team.

Koučování, sebepoznání a sebeporozumění s portrétem Lumina Spark

VÝHODY PRO VÁS

 1. Sebepoznání a osobní růst: Získáte hlubší vhled do své vlastní osobnosti, což je klíčové pro osobní rozvoj. Lépe pochopíte své silné stránky a možné slabiny, což umožní cílenější a efektivnější rozvojové plány.

 2. Zlepšení komunikace: Porozumíte svému vlastnímu stylu komunikace a způsobu vnímání ostatními. To vám může pomoci lépe komunikovat a spolupracovat s kolegy, což přispívá k harmonickému pracovnímu prostředí.

 3. Zvýšení produktivity a efektivity: Díky jasné identifikaci silných stránek můžete lépe využívat své schopnosti a zaměřit se na oblasti, kde můžete nejvíce přispět. To povede k vyšší produktivitě a efektivitě ve vaší práci.

 4. Adaptabilita a flexibilita: Díky dynamickému modelu Lumina Spark můžete lépe porozumět, jak se přizpůsobit různým situacím a optimalizovat své chování v různých kontextech, což zvyšuje vaši schopnost řešit problémy a přizpůsobit se změnám.

 5. Motivace a angažovanost: Když vidíte konkrétní výsledky svého seberozvoje a chápete, jaké kroky vést ke zlepšení, roste vaše motivace a angažovanost. To může mít dlouhodobě pozitivní vliv na váš pracovní i osobní život.

 Lumina Spark je mocný nástroj umožňující hluboké a přesné pochopení Vaší osobnosti, což je klíčovým prvkem úspěšného koučování a osobního rozvoje.

CENA ZA PORTRÉT a interpretaci

1,5 HODINY: 4500 KČ


Koučování s Lumina Emotion 

Toto je popis produktu. Přidej další podrobnosti o tomto produktu, například výhody, vzhled, součásti a hodnotu

 

Lumina Team

Toto je popis produktu. Přidej další podrobnosti o tomto produktu, například výhody, vzhled, součásti a hodnotu

 
ceník služeb
Obvyklá délka sezení je 60 - 90 minut. Kontrakt uzavíráme  na 5 - 10 sezení. Pracuji online nebo osobně v Koučovně v Ostrovní ulici v centru Prahy. 


Ceny uvádím za 60 minut

Koučování online                                              1500 Kč  

Koučování osobně v koučovně                       2000 Kč

Portrét Lumina + 1,5 hodiny interpretace    4500 Kč


certifikáty

certifikáty a akreditace