Výcvik 2024

Výcvik v koučování Grow2Coach

 

2015

od roku

125+

účastníků

11.

běh

březen 2024

Zahájení výcviku

Pro koho je výcvik určený?

Koučování je dovednost, která je využitelná v mnoha oblastech života. Výcvik je určený lidem, kteří mají zájem o rozvoj vlastní tvořivosti, dovedností přímé komunikace s jednotlivci, skupinami nebo chtějí umět lépe zacházet s překážkami v procesu organizačních či životních změn.  
 • Výcvik je vhodný pro lidi se zájmem o práci na sobě samých a na svých vztazích, zlepšení komunikace.
  Dovednosti z kurzu uplatníte jako manažeři, vedoucí pracovníci, projektoví manažeři, poradci a konzultanti, lektoři či pedagogové všech typů škol, sociální pracovníci.

 • Program je zároveň transformační – poskytuje mnoho prostoru, náhledů a technik pro práci na svém osobním a osobnostním růstu

Cíle Výcviku:

 • Získání dovedností kouče na úrovni Foundation/Practitioner dle EMCC

 • Osvojení teoretických modelů (Gestalt, Systemický přístup, PCA, Transakční analýza)

 • Praktická aplikace naučených dovedností v rámci zážitkového výcviku

 • Připravenost začít pracovat jako kouč nebo integrovat koučovací přístup do profesní praxe

Záruka kvality: Výcvik je koncipován podle akreditačního a kompetenčního rámce EMCC, zajišťující kvalitní a uznávanou certifikaci.

PRŮVODCI VÝCVIKEM

Petr Růžička

Jsem člen EMCC, akreditovaný psychoterapeut, rodinný terapeut a supervizor.

Díky své koučovací, psychoterapeutické a pedagogické praxi nabízím komplexní přístup k otázkám rozvoje osobnosti, zvládání pracovních i životních úkolů a dosahování cílů. Pomáhám měnit Vaši realitu a naplnit Vaše životní sny.

Dana Kodešová

Jsem akreditovanou koučkou a mentorkou
na úrovni EIA Practitioner (EMCC) , věnuji se také supervizi koučů, mentorů a lektorů a podporuji
je při jejich osobním rozvoji.

V rámci své praxe se věnuji také  vzdělávání
a tréninku odborných pracovníků, manažerů
a lektorů.

pROGRAM VÝCVIKU

KOMPLEXNÍ VÝCVIK KOUČOVÁNÍ NA ÚROVNI FOUNDATION/PRACTITIONER PODLE AKREDITAČNÍHO A KOMPETENČNÍHO RÁMCE EVROPSKÉ RADY PRO MENTORING A KOUČOVÁNÍ (EMCC).
TEORETICKÁ VÝCHODISKA VÝCVIKU
 • Gestalt Koučování: Integrujeme principy Gestalt terapie do koučovací praxe pro hlubší porozumění procesů a interakcí.

 • Systemický Přístup a Konstelace: Naučte se pracovat s systemickým pohledem a konstelacemi pro efektivní řešení problémů a podporu transformace.

 • PCA (Person Centred Approach): Zaměřte se na klienta a jeho potřeby, rozvíjejte dovednosti poslechu a empatie v rámci osobnostně zaměřeného přístupu.

 • Transakční Analýza: Porozumějte komunikaci a interakcím pomocí transakční analýzy pro lepší porozumění lidského chování.

Tento výcvik jsme dříve realizovali ve spolupráci se VŠAPs v Terezíně a navazujeme na tuto tradici v našem novém projektu Grow2Coach. 

Výcvik, vedeme zážitkovou formou a je koncipován tak, aby absolventi výcviku byli schopni začít pracovat jako koučové či využívat koučovací přístup k rozvoji lidí, při práci manažera nebo v jiných oblastech práce s lidmi. Ve výcviku se naučíte základním dovednostem kouče. Všechno, co se naučíte si hned vyzkoušíte v praxi s kolegy.

Kompetence, které budete rozvíjet

 • Sebeporozumění: Identifikace a prohlubování vlastních hodnot, přesvědčení a motivací klíčových pro koučovací praxi.

 • Profesionální Koučování: Praktická zkušenost s profesionálním koučem pro osobní růst a porozumění dynamikám koučování.

 • Etický Kodex EMCC: Seznámení se s etickým kodexem Evropské Rady pro Mentoring a Koučování pro zajištění profesionální a etické praxe.

 • Celoživotní rozvoj: Uvědomění, že koučování je neustálým procesem osobního a profesního rozvoje.

 • Kontrakty s klientem: Schopnost uzavírat efektivní koučovací kontrakty s klienty.

 • Popis přínosů koučování: Kompetence v popisu benefitů koučování a vedení koučovacího procesu.

 • Vytváření důvěry: Schopnost vytvářet hloubku důvěry pro efektivní koučování.

 • Techniky aktivního naslouchání: Naučíte se techniky aktivního naslouchání pro lepší porozumění klientově perspektivě.

 • Principy koučovacích otázek: Zvládnutí principů pokládání efektivních koučovacích otázek.

 • Poskytování zpětné vazby: Kompetence v poskytování konstruktivní zpětné vazby klientům.

 • Podpora vytváření cesty k cílům: Naučíte se, jak pomoci klientovi identifikovat a vytyčit si vlastní cestu k dosažení cílů.

 • Reflexe a supervize: Rozvoj schopnosti reflexe a získání zkušeností se supervizí koučů.

 • Využívání modelů a technik: Aplikace modelů a technik z Gestalt přístupu, systemického přístupu, PCA a transakční analýzy.

 • Model GROW:Zvládnutí modelu GROW jako navigačního nástroje v koučovacích rozhovorech.

 • Připojte se k nám a rozvíjejte své dovednosti v koučování prostřednictvím našeho komplexního výcviku. Vaše cesta za osobním a profesním rozvojem začíná zde.

Připravíme vás na akreditaci EMCC - Foundation nebo Practitoner

,

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Výcvik realizujeme ve spolupráci se společností FBE Praha s.r.o.
Je rozvržen do 12 měsíců v celkovém rozsahu 153 hodin
 • 12 měsíců v celkovém rozsahu 180 hodin
 • 105 hodin prezenčně (7 x dvoudenní soustředění)

 • 50 hodin individuálního nácviku koučování, supervize, reflexe vlastních zkušeností a samostudia.

 • Každý účastník absolvuje 1 hodinu koučování s profesionálním koučem a 1 hodinu se supervizorem.

 • Pracovat budeme ve skupině maximálně 16 účastníků.

Výcvik je akreditovaný MŠMT

Termíny skupinového setkání v roce 2024, vždy 9:00 - 17:30

9. – 10. 3. 2024

6. – 7. 4. 2024

4. – 5. 5. 2024

8. a 9. 6. 2024

2 dny září 2024

2 dny listopad 2024

2 dny prosinec – závěr

Závěrečné evaluace

Kurz je zakončený závěrečným ověřením získaných znalostí a dovedností. Úspěšný absolvent získá Certifikát.

 • 20 hodin koučování

 • 2 nahrávky z koučování

 • Závěreční práce v rozsahu 2000 slov

REFERENCE

řeKLI O VÝCVIKU

  

Utvrdil jsme se v tom, že koučování je jedním ze zásadních nástrojů pro zajištění růstu osobnosti člověka a také jeho manažerských dovedností Inspirací pro můj další rozvoj je problematika lepšího vnímání očekávání jednotlivých lidí a vnitřní impulsy pro jejich rozhodování . Velkým přínosem byla metoda PCA (Personal Centred Approach), kterou jsem neznal – neexpertní, nedirektní koučování Posunul jsem se v oblasti  vnímání některých   opakujících se vzorců chování Osobně jsem se velmi posunul v oblasti vnímání širších souvislostí, které mají vliv na naše přirozené chování a komunikaci Stále více používám prvky PCA koučování ve svém manažerském vedení lidí .

Zdeněk Horsák

Registrace

Chci se Přihlásit Na výcvik koučování

Jsem samoplátce

kratší verze 10 dní výcviku

30 000 Kč

 • Výcvik se koná v Praze  
 • Získané dovednosti jsou kompatibilní s EMCC akreditačním rámcem pro kouče
 • Po dohodě lze uhradit
 • ve 2 - 5 splátkách.
mám zájem
Výcvik mi platí organizace

kratší verze - 10 dní výcviku

39 000 Kč
+ DPH

 • Výcvik se koná v Praze  

 • Získané dovednosti jsou kompatibilní s EMCC akreditačním rámcem pro kouče
mám zájem
Výcvik mi platí organizace

PLNÁ VERZE - 14 dní výcviku

59 000 KČ
+ DPH

 • Výcvik se koná v Praze 

 • Výcvik s EMCC akreditací 

mám zájem
Jsem samoplátce

PLNÁ VERZE - 14 dní výcviku

42 000 KČ  

 • Výcvik se koná v  

 • Výcvik s EMCC akreditací 
 • Po dohodě lze uhradit
 • ve 2 - 6 splátkách.
Mám zájem
Místo konání výcviku

Workshoperie Butovice

Butovická 233/20,
Praha 5 

+ 420 777 953 489

grow2coach2@gmail.com 

9 - 17:30